Pilates

Ve FyzioMove vycházíme ze základních principů moderního pilates, které vycházejí ze současných poznatků anatomie a biomechaniky. Při dodržování základních principů pilates zajistíme bezpečné, funkční a efektivní zapojení svalů.

Primárně nám jde o schopnost uvědomění si a kontrolu vlastního těla a to především při pohybu. Pilates vás naučí správně dýchat, zlepší držení těla, odbourá svalové dysbalance. Dále zlepší koordinaci, rovnováhu, flexibilitu a odbourá psychické napětí a stres.