Fit Kids

Zaměřujeme se na děti od útlého věku až po adolescenty a dbáme na jejich fyzické i mentální zdraví. Na lekcích FIT KIDS se zaměřujeme na nácvik správných pohybových stereotypů a zároveň na jejich integraci do běžného života.

Správný vývoj dítěte je zásadní pro jeho běžný život i sportovní aktivity. Na lekcích FIT KIDS SPORT se navíc pracuje na integraci do sportovních aktivit, na osvojení vnímání těla a pohybu s aktivním přístupem k jejich zdraví.