Fyzioterapie a zdravotní cvičení

Každý z nás jistě zná poúrazové fáze. Nemocnice, fyzioterapie, návrat do běžného aktivního života. Bolest či jiné obtíže ale často přetrvávají ještě dlouho po hodinách s terapeutem.

Ve FyzioFortu se snažíme na tuto poúrazovou fázi navázat a naše klienty dostat ještě o kus výše, než byli před zraněním. Smyslem naší práce je nejen samotná fyzioterapie, ale neustálé vštěpování a zájem o funkci vlastního těla.

Navíc od samotné fyzioterapie probouzíme v lidech zájem o funkci vlastního těla. Jako cíl našich fyzioterapických služeb vnímáme období, kdy se lidé sami a bez naší pomoci zajímají a aktivně pečují o vlastní tělo.